MTÜ Slava Ukraini – päästame elusid!

Kus on nüüd ja praegu Ukrainas enim elupäästvat abi vaja? Meie teame. MTÜ Slava Ukraini tiim töötab otsekontaktide alusel Ukrainas ja Eestis. Me oleme õppinud, kuidas kõige paremini kaardistada vajadusi Ukrainas ja suudame vastavalt reageerida – elupäästev abi peab jõudma sinna, kus on sellest suurim puudus!

Johanna-Maria Lehtme October 1, 2022 at 1:19 pm
15,020 €
Toetatud 20,000 € eesmärgist
247
Toetajat
29
Päevi jäänud
Toeta
Projekt lõpeb February 28, 2023
  • Kirjeldus
  • Kommentaarid

Me saame info abivajadusest otse kannatada saanud üksustelt.

Iga päev jõuab meieni info kõige kriitilisematest vajadusest rindel. Sõjategevuse intensiivsemaks muutudes idas ja reservvägede lahingusse saatmise tõttu on täna suur puudus nii esmaabi andmiseks vajalikest teadmistest kui ka esmaabitarvikutest lahingus.
Peale haavata saamist on inimese elu päästmiseks lahingutandril väga vähe aega ning ilma vajalike meditsiiniliste teadmiste ja tarvikuteta on elude päästmine võimatu.
Hemostaatilised sidemed, õhkrinnaplaastrid ning žgutid on kõik esemed, mis on väga kallid ja millest on terves Ukrainas suur puudus. Usume, et ükski inimene Ukrainas ei peaks surema esmaabivahendite või vastavate teadmiste puudusesse.

Me opereerime Eestis ja Ukrainas.

Meie meeskond töötab aktiivselt Eestis ja Ida-Ukrainas ning oleme loonud toimiva ja turvatud logistikavõrgustiku, et küsitud abi jõuaks kriisikolletesse kiirelt. Abipalved jõuavad meieni Ukraina kontaktidelt, kellega oleme isiklikult kohtunud ja kelle töötingimusi ka oma silmaga näinud. MTÜ Slava Ukrainil on usaldusväärsed meditsiini jaemüügi partnereid nii Ukrainas, Euroopas kui ka Ameerikas.

Meie tugevus.

MTÜ Slava Ukraini tugevuseks on julgus ning võimekus tegutseda vastavalt Ukraina vajadustele. Kaardistame pidevalt, mida just nüüd ja praegu Ukrainas enim vaja on ning tegutseme selle nimel, et vajadused saaksid kaetud. MTÜ Slava Ukraini on võimeline reageerima üksuste vajadustele efektiivselt ning kiirelt!

Mida oleme seni teinud?

7. märtsil 2022 loodud MTÜ Slava Ukraini on kolme kuu jooksul saatnud Ukrainasse üle viiekümne täielikult varustatud kiirabiauto ning töötasime Ukraina rindemeedikute sisendi abil välja nende vajadustele vastava gerilja-kiirabi ehk haavatute transpordisõiduki ja oleme neid saatnud rindele 10tk. Oleme saatnud Ukraina tsiviil-, laste- ja militaarhaiglatele rohkem kui 2 miljoni euro eest tarvikuid ja humanitaarabi. Sinna hulka kuulub ka 19 000 üliolulist žgutti, 138 960 meetrit sidumisvahendeid, 2 tonni käte ja haavade desifintseerimisvahendit, tuhandeid hemostaatilisi sidemeid, iisraeli sidemeid ja õhkrinnaplaastreid ning enneaegselt sündinud laste evakueerimiseks komplekteeritud kaks spetsiaalselt C-1 ja T-1 Hamiltoniga varustatud reanimobiili. Oleme projektipõhiselt varustanud haiglaid, meedikuid ja vabatahtlikke erinevate vahenditega.

Mida praegu teeme?

Keskendume meditsiinilistele tarvikutele, esmaabivahenditele, haavatute transpordi- ja stabiliseerimisvahenditele, meedikute varustusele ning taktikalise meditsiini koolitustele Ukrainas. Taktikalise meditsiinikoolituse läbinu suudab päästa vähemalt 15 inimest ning isiklik esmaabikott (IFAK), maksumusega 163 €/tk, võimaldab haavatul ellu jääda. Mida rohkem suudame koolitada lahingutegevuses olijaid ning neile tarvikuid saata, seda suurem on üksuste ellujäämise võimalus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.