Puski kiriku nelitistorni taastamine

Panusta Puski kiriku evangelistide Markuse, Luuka ja Johannese nelitistorni taastamisse.

EAÕK Hiiumaa Jumalasünnitaja sündimise kogudus ee April 30, 2023 at 12:05 pm
1,850 €
Toetatud 11,850 € eesmärgist
31
Toetajat
6
Päevi jäänud
Toeta
Projekt lõpeb September 30, 2023
  • Kirjeldus
Annetuse eest valmib annetajanimeline ühele neljast apostlist (Matteus, Markus, Luukas & Johannes) pühendatud nelitistorni kupli osa koos kullatud ristiga. Matteuse torni raha on juba olemas tänu doonorile teiselt saarelt.

Lisa toetuse kategooriad niiöelda “oma nimelisele tornile”:
3950€ 1/3 evangelist Markuse tornist
11850€ nimeline evangelist Luuka torn
11850€ nimeline evangelist Johannese torn
11850€ nimeline evangelist Markuse tornIgaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat (2Kr 9:7)

Kirik palvetab pühakoja ehitajate ja toetajate eest, seda enam, et toetajate nimed kirjutakse üles pühakotta paigaldatavale pronksist mälestustahvlile.

Kõik toetajad on kutsutud kohtuma Konstantinoopoli – Uue Rooma peapiiskopi ja oikumeeniline patriarhi Bartholomeosega 2023 aasta septembris, Puski Kristuse sündimise Kiriku õnnistamisel.

Ainukest säilinud nelitistorni kasutatakse mudelina uute tornide valmistamisel.

Puski Kristuse sündimise kiriku tööde ülevaade käesoleva aasta suvel.

2011-2013 renoveeritud Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirik on Puski Kristuse sündimise kiriku taastamise eeskujuks.

Praegune seis: