Toeta ELFi loodustalguid

Eestimaa Looduse Fondi loodustalgud.

Mari Palolill / SA Eestimaa Looduse Fond ee March 1, 2023 at 8:22 pm
40 €
Toetatud 50,000 € eesmärgist
4
Toetajat
98
Päevi jäänud
Toeta
Projekt lõpeb December 31, 2023
  • Kirjeldus

LOODUSTALGUD ON ÜKS VÕIMAS JA VÄGA PRAKTILINE VIIS LOODUST HOIDA JA KAITSTA

Loodustalgud on ELFi üks pikaajalisemaid traditsioone, mis sai alguse juba 1990ndatel
aastatel. Igal aastal toimub ELFi eestvedamisel üle 50 talgu kaitsealadel üle Eesti. Viimase
21 aasta jooksul on ELF korraldanud 876 talgut, kus on 14 417 osaleja ühisel jõul tehtud
125 313 tundi vabatahtlikku tööd. Tuhanded vabatahtlikud looduskaitsjad on saanud lisaks
heale tervisele tunda rõõmu teadmisest, et just nemad on aidanud kaasa haruldase must-
toonekure järgmisele kõhutäiele või võimaldanud kõrepaaril pulmi pidada. Talgute mõju on
looduses päriselt näha, kuid selle nimel tuleb teha järjepidevat tööd.

Mudakonnatalgulised Karula rahvuspargis 2020.aastal. Foto: Katre Liiv

KUIDAS TALGUTÖÖD AITAVAD LOODUSELE HEAD TEHA?

Ohustatud liike on ka Eestis igal aastal üha rohkem ja seetõttu tuleb ka looduse kaitsel üha
rohkem pingutada. Kõige kiirem on kõige haruldasemate liikidega. Siin on vaid mõned näited
selle kohta, kuidas loodustalgud aitavad loodusesse positiivset muutust luua:

Kõred ehk juttselg-kärnkonnad olid 20. sajandi lõpus peaaegu hävinud. Sihikindla
talgutööga kõre elupaiku taastades, on õnnestunud kõrede väljasuremine peatada.

ELFi järjepidevad talgud kõrede elupaikade parandamiseks on andnud häid tulemusi.

Haruldast kukemarjanõmme leidub Eestis vaid mõnel põhjaranniku saarel ning
mändide pealetungi tõttu on see hävimas. Talgutööd Rammu saarel on
kukemarjakooslust taastanud ja säilitanud.

Muutused Rammu saare maastikus enne ja pärast 2013. aastal alanud talguid. Foto: Maa-amet

Kuigi must-toonekure arvukus on siinmail alati olnud väike, on ta nüüdseks jäänud
suisa haruldaseks. Põhirolli mängivad siin kindlasti suurte metsamassiivide raied
ning toitumiseks sobilike ojade seisukorra halvenemine. Raiutud metsi me talgutööga
tagasi tuua ei saa, küll aga võime hõlbustada must-toonekure ligipääsu toidule.
Eestis on teada mitu metsaoja, kus salapärane Toonela lind endale toitu otsimas
käib. Kui ojakallastelt on võsa eemaldatud, pääsevad kured paremini toidu ligi ja
saavad röövloomade liginedes kiirelt põgeneda. Toidupuudus on üks peamisi
põhjuseid, miks must-toonekurel ei õnnestu oma poegi üles kasvatada.

Jäädvustus rajakaameralt: must-toonekurg Timmu jalutab 2022. aastal Sutesoo jõe lõigul, mida
talgulised 2021. aasta sügisel puhastasid. Foto: Urmas Sellis.

KUIDAS TOETUST KASUTAME

Selleks et talguhooaeg sujuks viperusteta, et talgud toimuksid õigetes kohtades ja õigel ajal,
alustab ELF ettevalmistusi juba jaanuaris. Igal aastal on vaja täiendada tööriistaparki,
leppida kokku maaomanikega, käia üle vaatamas talgukohtasid ning suhelda looduskaitse-
ekspertidega selle osas, milliseid konkreetseid töid on vaja teha. Sinu annetus aitab neid
ettevalmistusi teha, katta sõidukulusid, täiendada talgutööriistavaru ja palju muud, milleta
ELFi loodustalgud jääksid vaid unistuseks.

SA Eestimaa Looduse Fond
elfond.ee
talgud.ee

Talguid tutvustav video YouTube’is: https://www.youtube.com/watch?v=h0pM-cNSEAY

Leave a Reply

Your email address will not be published.